Primer Šoštarič

Prispevki v medijih

50 intervencij policije, 20 kazenskih ovadb, več kot 50 odpadlih obravnav na sodišču v 11 letih

3. septembra 2011 je minilo natanko enajst (11) let, ko sem moral s pet-člansko družino zaradi nasilništva in odkritih groženj z ubojem (vpričo policije) po lestvi zapustiti naše lastniško stanovanje v Domžalah. Primer Šoštarič je v javnosti vzbudil veliko zanimanja in zgražanja. O našem primeru je bilo v teh letih napisanih več kot 60 člankov in prispevkov v Delu, Dnevniku, na TV in v drugih medijih (MEDIJI oziroma v brskalnik vtipkajte »primer Šoštarič«). Vendar tudi po 11. letih, tudi ob prisotnosti policije in celo ob navzočnosti sodnice, še vedno ne moremo stopiti v lastno stanovanje. Ne moremo ga niti prodati, oddati v najem ali podariti najvišjim predstavnikom slovenske oblasti, in to kljub dejstvu, da imam v rokah več pravnomočnih odločb sodišča, iz katerih jasno izhaja, da je bila moja družina nasilno pregnana iz lastnega stanovanja.

Kaj se dogaja v tej državi? O tem več kot nazorno dokazujejo statistični podatki o primeru Šoštarič:

o   v 11 letih je bilo na domžalskem Okrajnem sodišču skupaj vodenih 6 kazenskih ( 3 so pravnomočne) in 3 civilne tožbe (vse tri so pravnomočne), na okrožnem sodišču v Ljubljani pa 2 tožbi (pravnomočne),

o   samo v kazenskem postopku (K 249/ 2003),  kjer sem bil kot tožnik zoper nasilneže prisiljen podati 5 zasebnih kazenskih tožb, je bilo od leta 2005 do danes na domžalskem sodišču:

·        preloženih ali odpovedanih 34 razprav, od tega 24-krat zaradi tega, ker tožene stranke oziroma njegovih družinskih članov ni bilo na sodišče zaradi najrazličnejših razlogov (bolezen, opravičilo, brez razloga, ker niso imeli zagovornika in podobno. V 10 primerih pa so razprave odpadle na odločitev sodišča oziroma brez pravega razloga. Ena razprava je bila odpovedana zaradi sodniške stavke.

·        3 tožbe so bile zavrnjene zaradi zastaranja,

o   50-krat je od 3. 9. 2000 v primeru Šoštarič posredovala policija,

o   več kot 20 kazenskih ovadb je v 11 letih zavrnilo Okrožno državno tožilstvo Ljubljana (zunanji oddelek v Domžalah – tožilec Zoran Milanović),

o   3-krat je bila na predlog oz. zahteve »kazenske« sodnice opravljena sodna cenitev mojega stanovanja, saj so me posamezne sodnice večkrat nagovarjale k prodaji stanovanja, namesto, da bi zasliševale in preverjale dokaze v kazenskem spisu. Po nalogu sodišča sem moral v tem desetletju naročiti in plačati 4 cenitve mojega premoženje,

o   4-krat so bile napovedane pravnomočne sodne izvršbe, od katerih je bila uspešna samo ena,

o   2-krat so me domžalske sodnice napotile po izvedensko mnenje k psihiatru,

o   od 30.3. 2001 do 4.5.2002 so »množično« zbolevale domžalske sodnice. Zaradi tega je v navedenem obdobju odpadlo 13 zaslišanj.

To je le delček tragične zgodbe moje družine, zajet v številkah. Podrobneje v UVODU