Primer Šoštarič

Časovni potek dogodkov in postopkov od leta 1999 do 2013.

Zanimiv je postopek K249/2003, ki se zavlačuje že od leta 2003.