Primer Šoštarič

Časovni pregled dogodkov za kazenski postopek K249/2003 iz leta 2003.

To je postopek, ki se vleče že od leta 2003, in kjer je odpadlo ali pa je bilo preloženo že skupaj kar 34 razprav na sodišču.

* Polja z rdečim ozadjem označujejo preklicane in preložene razprave.

Datum Predmet Dokument Opis

25.3.2003

K 249/2003

KPD 20/2003

Kazenska ovadba zoper B. A.

Podana na okrožno državno tožilstvo v Ljubljani, zunanji oddelek
Domžale za kaznivo dejanje samovolje z uporabo sile in ogrožanja varnosti z
dne 12.3.2003.

21.5.2003

K 249/2003

Kpd 20/2003

Zapisnik o zaslišanju obdolženca B. A.

 

11.6.2003

K 249/2003

Kpd 20/2003

Zapisnik o zaslišanju priče.

Sodnica Barbara Krpač Ulaga

Zaslišani : Stanislav Šoštarić , B. A., policist Franc
Kozinc

( Indikativno kako se policist Franc Kozinc postavi v vlogo
zaščite A. z lažno izpovedjo na sodišču. In sicer zatrjuje,
da meni nihče ne preprečuje vstop v stanovanjski object in moje stanovanje na
Kersnikovi 2 v Domžalah. )

14.5.2004

K 249/2003

Zasebna tožba zaradi kaznivega dejanja samovoljnosti. Odbolženi
I. A. in E. A.

 

22.12.2006

K 249/2003

SKLEP

K 249/2003 , sklep o
združitvi petih zasebnih kazenskih tožb v en postopek, sodnica Vesna Podjed

Okrajno sod. V Domžalah združi

 1. tožba K
  249/2003 ,kd.čl.313/I KZ, storilec B. A.
 2. tožbo K
  100/2004,kd. Čl.313/I, storilke I. in E. A.
 3. tožbo K
  145/2004,kd.čl.313/I, storilke B. ,E. in I. Adiloović
 4. tožbo K
  142/2006, kd.169/I KZ,E. in I. A.
 5. tožbo K
  143/2006 kd.313/I KZ, storilke B.,E.,I. in I. A.

3.5.2007

K 249/2003

VABILO NA RASPRAVO ,
POSTOPEK 249/2003 ZA 16.5.2007

Narok razpiše sodnica Vesna Podjed

15.5.2007

K 249/2003

VABILO

K 249/ 2003 ZA 1.6.2007

 

16.5.2007

K 249/2003

ZAPISNIK GLAVNE OBRAVNAVE

PRELOŽENA

Sodnica Vesna Podjed, PRELOŽI GL. OBRAVNAVO ,KER SE TOŽENI TJ.
B. ,I., I. IN E. A. NEUDELEŽIJO

30.5.2007

K 249/2003

Preklic glavne obravnave za 1.6.2007

Preloženo za nedoločen
čas.

Razlog OPERACIJA I. A.
????

1.6.2007

K 249/2003

Napovedana glavna obravnava

K 249/2003

Vabilo 15.5.2007 , sodnica Vesna Podjed

3.4.2008

K 249/2003

Vabilo na glavno obravnavo za 6.5.2008

Sodnica Anica Grilj

6.5.2008

K 249/2003

GLAVNA OBRAVNAVA

249/2003

 

 

PRELOŽENA NA 10.6.2008

 

 

 

Na obravnavo povodom mojih pet zasebnih tožb, kjer so toženi I.
A. , B. A., E. A. in I. A.. Pristopi samo
I. A..

Odvetnik Volgemut opraviči I. A. in E. A.,
in pove da se trenutno nahajajo v Črni Gori . Za B. pa, da boleha.

Adilovičev odvetnik Volgemut , predlaga da prodam stanovanje
A..

Sodnica A. Grilj , to sprejme kot zelo zaželeno. Nato A.
I. doda, “ili če biti mrtvih”. Na to izjavo sem vse v dvorani glasno
vprašal in to vsakega posebej , ali je slišal te beside, tj.grožnje ter da
sodnica da to v zapisnik. Tako sodnico, Anico Grilj, zapisnikarico Dragico
Vozelj, mojega odvetnika Petra Skubic, adilovičevega odvetnika Volgemuta.
Volgemut in sodnica sta me ob tem prepričevala da se to samo tako reče in da
A. zagotovo to ni resno mislil.

V zapisnik tega sodnica nezapiše.

 

Sodnica mene obveže da dostavim cenilno poročilo iz leta 2000,
Izetu pa da naroči in plača sodnega izvedenca cenilca. Moj odvetnik Peter
Skubic predlaga da nam Adiloviči pustijo narediti še en vhod za v hišo, polek
obstoječih dveh. A. to kategorično zavrne in doda da je to on zahteval
od mene že leta 2000 in mi dal tri mesece časa za to, sedaj pa nedovoli.

1.6.2008

K 249/2003

VABILO

K 249/2003 ZA 10.6.2008 PODANO NA NAROKU

Sodnica A. Grilj

3.6.2008

K 249/2003

PREKLIC OBRAVNAVE

K 249/03, za 10.6.2008 ZARADI SODNIŠKE STAVKE IN PRELOŽENO NA
2.9.2008

Sodnica A. Grilj

3.6.2008

K 249/2003

VABILO ZA GL. OBRAVNAVO

K 249/2003 za 2.9.2008

 

2.9.2008

K 249/2003

Zapisnik o glavni obravnavi

Preloženo na 17.11.2008

GL. Obravnava se ne opravi ker ne pristopijo obdolžene B.,
I. in E. A.. Odv. Peter Volgemut (zagovornik A.) predloži
neko zdravniško potrdilo za B. A., ter pojasni da se I. in E. A.
nemoreta udeležiti ker sta službeno zadržane.

11.9.2008

K 249/2003

Sodni cenilec Markovič po zahtevi sodišča vrši ogled našega
stanovanja za potrebe cenitve. Ob tem
A. meni nedovoli da sem prisoten v svojem stanovanju skupaj s cenilcem
Markovičem in njihovim odvetnikom ,
tako da je cenitev kletnih prostorov izvršena brez mene. Pravtako A. nedovoli
da so prisotne dve moje priče ki sem jih pripeljal prav za tan amen, Vladu
Tavzes in Marjanu Trček.

Poklical sem Policijo in na licu mesta pred policisti in pričami še enkrat napovedal svojo namero da
grem v svoje stanovanje pa sta mi to namero I. in B. A. nasilno
preprečila.

7.10.2008

K 249/2003

Moj odvetnik PETER SKUBIC dostavi sodišču cenilno poročilo
izvedenca Markovič Staneta, ter obvesti sodišče da je to naša zadnja cena,ter
da nepristajamo na nobeno izsiljevanje
več.

 

17.10.2008

K 249/2003

VABILO ZA GL. OBRAVNAVO

K 249/2003

 

 

ZA 1.12.2008 sodnica Anica Grilj

17.10.2008

K 249/2003

Preklic glavne obravnave
za 17.11.2008

Preloženo na 1.12.2008

 

29.10.2008

K 249/2003

Sporočim sodišču v postopkih P165/07 in K 249/03 da nepristajam
več na izsiljevanja A. TJ.
NISEM PRIPRAVLJEN PRODATI SVOJE STANOVANJE

in prosim sodišča da obravnavajo moje tožbe

 

29.10.2008

K 249/2003

P165/2007

Obvestilo sodišču v kazenskem postopku K 249/2003 in pravdnem
postopku P165/2007

Obveščam sodišče v Domžalah, da so nagovarjanja da A. kupi
naše stanovanje, strategija zavlačevanja postopanj in ne pristajam na nobeno
mešetarjenje več !!

17.11.2008

K 249/2003

OBVESTILO O PREKLICU DANAŠNJE GL. OBRAVNAVE

Preložen na 1.12.2008

Preložitev brez razloga

1.12.2008

K 249/2003

Zapisnik o glavni obravnavi

Preložena na 6.1.2009

Razlog izostanek Emeine in I. A..

Obdolženec I. A. sodišču pojasni, da ga ne zastopa več
Peter Volgemut, pač pa drugi odvetnik, katerega ne želi razkriti.

30.12.2008

K 249/2003

Vabilo za gl.obravnavo

K 249/2003 za 3.2.2009

 

30.12.2008

K 249/2003

Preklic glavne obravnave
za 6.1.2009

Preloženo na 3.2.2009

Sodnica Anica Grilj prekliče gl. Obravnavo napovedano za 3.1.2009
in preloži na 3.2.2009

Razlog preložitve – Odvetnik Vanja Rakuljič , zagovornik
A. navaja da ima obravnavo v Ljubljani in prosi za preložitev.

3.2.2009

K 249/2003

ZAPISNIK O GL. OBRAVNAVI

 

Preloženo na 23.3.2009

Prisotni vsi povabljeni razen E. A..

Preloženo zaradi izostanka E. A.

Na obravnavi prisotni , toženi: I. A., B. A.
in I. A..

Obravnavi prisostvuje predstavnik Urada Varuha Čl. Pravic Miha
Horvat. Prisoten je še Vlado Tavzes, priča dogodku 11.9.2008 ko naj bi jaz
odklenil svoje stanovanje na Kersnikovi 2, Domžale za namen da ga sodni
cenilec Stane Markovič ogleda in oceni, vse na predlog I. A. , ter
da ga kupi. Vse to početje je pod nadzorom in nagovor sodnic iz sodišča
Domžale Anice Grilj – postopki K
249/2003 in K 182/2006 in sodnice Kanc v postopku P 165/2007

Kljub tako tudi zapisanemu
v sodni zapisnik, I. A. meni nedovolil da vstopim v svoje stanovanje,
še manj mojim dvema pričama tj. Vlado Tavzes in Marjanu Trček. Moje
stanovanje je razkazal I. A. brez mene. Za tako kršitev sem poklical
policijo. Policist mi je na kraju samem povedal da oni, tj. Policisti niso nobene
priče.

6.3.2009

K 249/2003

Preklic glavne obravnave
za 23.3.2009

Preloženo na 14.4.2009

Na ta narok smo prišli vsi pa je na samem naroku ponovno preložena
gl. Obravnava. Ponovno izkazana zloraba procesnih pravil in strinjanje
sodnice Anice Grilj z zavlačevanjem tudi na ta način.

14.4.2009

K 249/2003

ZAPISNIK Gl. OBRAVNAVA-

K 249/2003

 

PRELOŽENA

Obravnava se ne opravi in se preloži. Tokrat ima samo I. A. zagovornika ,odvetnika Vanjo Rakuljič, ostali člani B., E., I. izjavljajo, da se bodo zagovarjali v navzočnosti svojih zagovornikov.

23.6.2009

K 249/2003

ZAPISNIK O GL. OBRAVNAVI

Preloženo na 22.9.2009

Sodnica ANICA GRILJ. Na obravnavo pridejo E., I. , I. in
B. A. kot obdolženci. Seboj pripeljejo dva odvetnika : Vanjo
Rakuljič in odv. Špelo Zamljen.

Odv. Špela Zamljen poda
predlog sodnici Anici Grilj da preloži Gl. Obravnavo z obrazložitvijo, “ da
je še le včeraj stopila v kontakt s svojo klientko B. A., saj je
bila le- ta pred tem v Zdravilišču v Črni Gori. “ Sodnica je to dovolila.

Naslednja Gl. Obravnava razpisana za 22.9.2009

 

Ponovno se začne izvajanje izsiljevanja , da naj odstopim svoje
stanovanje Adilovičem. Nagovarjanja potekajo v smislu prodaje stanovanja , ampak
Adiloviči neomenjajo nobene cene. Torej jasno izražena intenca da pridobijo
mojo lastnino brezplačno. To je posebno izraženo v izrecnem nasprotovanju
A. da bi si zgolj ogledal svoje
stanovanje, kar sicer predlaga moj odvetnik Peter Skubic.

 

Sodnica je ponovno apelirala na nas vse da se dogovorimo glede
prodaje mojega stanovanja prav A. ,kateri je mojo družino z
nasilništvom , grdim ravnanjem in ogrožanjem varnosti , skupaj s svojimi
pomagači pregnal iz stanovanja in stalnega bivališča, katerega bi mu sedaj
prodal za ceno kot jo on postavi, saj neprizava ne cenitve izvedenca
Breskvar, ne na njegovo zahtevo postavljenega cenilca Markoviča. Na tovrsno inzistiranje
in na celoletno izsiljevanje sem podal na zapisnik ponovno izjavo da nisem
prišel na sodišče prodajat stanovanje iz katerega sem pregnan ampak da sodišče
presodi koliko je tako početje v skladu z pozitivno zakonodajo in sankcionira
izvrševalce takih dejanj. Naslednja obravnava napovedana za 22.9.2009

31.7.2009

K 249/2003

SKLEP SODNICE Anice Grilj O
POSTAVITVI SODNEGA IZVEDENCA FRANCA
GORŠE, Trdinova 4, Domžale , v KAZENSKEM POSTOPKU

K 249/2003

Sodnica Anica Grilj , kljub mojemu izrecnemu odklonilnemu stališču
da se moje stanovanje ponovno
ocenjuje(že tretjič ) za namen da bi bil A. zadovoljen z ceno in da,
da nekaj denarja za stanovanje
katerega je z nasiljem v posesti že
deveto leto.

27.8.2009

K 249/2003

OBVESTILO O PREKLICU OBRAVNAVE RAZPISANE ZA 22.9.2009 IN SE PRELOŽI NA
22.10.2009

K 249/2003

Razlog za tokratni preklic, pooblaščenka prvo obdolžene ( B.
A.) istega dne ob 9.00 uri razpisano gl. Obravnavo v zadevi zoper obd.
Ekrema Pilano, “…

27.8.2009

K 249/2003

Preklic glavne obravnave
za 22.9.2009

Preloženo na 20.10.2009

 

20.10.2009

K 249/2003

K 249/2003

ZAPISNIK

O ogledu na kraju samem, Kersnikova 2, Domžale

Na ogledu – družinski člani B. A., I. A.,
E. A. fizično preprečujejo vstop v moje stanovanje.Šele ob prihodu policije
sodišču dovolijo ogled našega stanovanja. Ugotovitev: Adiloviči so preuredili
moje stanovanje za svoje potrebe in ga uporabljajo po svojih željah. Naše
osebne stvari iz kletnih prostorov so pokradene. Fizični gradbeni posegi v
mojem stanovanju. Na mojem zemljišču več A. avtomobilov. Adiloviči
pred sodiščem pogojujejo moj prost vstop v lastno stanovanje če vstopijo tudi
oni. Na sodničino pregovarjanje in pregovarjanje mojega odvetnika Petra
Skubic to dovolim. Adiloviči samovoljno tudi fotografirajo moje stanovanje.

20.10.2009

K 249/2003

ZAPISNIK O OGLEDU NA KRAJU SAMEM Kersnikova 2, Domžale.

Sodnica Anica Grilj pride na naslov Kersnikova 2, Domžale .

Prisotni : sodni izvedenec ( cenilec ) Franc Breskvar , Ljudmila
Breskvar, odvetnik Peter Skubic, Stanislav Šoštarić , Rok Šoštarič , priča
Rado Madžgal.

B. A., E. Bilić,I. A.

I. A. se neudeleži – pojasnilo da je odšla na potovanje.

 

Neudeležijo se odvetniki Špela Zemljan – bolna

Odvetnik Rakuljič – upokojil se je.

 

Adilovići , E., I. in B. fizično preprečujejo vstop v
moje stanovanje.

Pokličemo po nalogu sodnice Anice Grilj PP Domžale. S pomočjo policistov pridemo v
moje stanovanje.

 

Ugotovimo da Adilovići živijo v enem delu mojega stanovanja.

Da so moje stanovanje poškodovali, tako da so prebili nosilno
steno in ugradili vrata. V enem prostoru namestili kuhinjo, v drugem pa
dnevno sobo.

 

Pred sodnico in namesnikom komandirja domžalske policije g.
Oberčkal navajam da so pokradene moje osebne stvari katere so Adilovići še
leta 2000 nasilno mi zaplenili tj. Da nisem imel dostopa do njih. Torej da so
moji stanovanjski prostori izropani.

5.1.2010

K 249/2003

Po ogledu
stanovanja na Kersnikovi 2, Domžale 20.10.2010 ko Adilovići tudi sodišču ne
dovolijo prost dostop do mojega stanovanja , sodnica Anica Grilj me sprašuje
ali še vstrajam na pregonu.

 

 

7.1.2010

K 249/2003

K 249/2003

Okrajno sodišče v Domžalah me pozove da se izjasnim ,ali še
vstrajam pri pregonu A. , obravnavano v K 249/2003

7.1.2010 POZIV OKRAJNEGA
SODIŠČA V DOMŽALAH DA SE IZJASNIM GLEDE NADALJEVANJA PREGONA A.,
SAJ JE SODIŠČE UGOTOVILO DA SEM ZEMLJIŠKOKNJIŽNI LASTNIK PARCELE NA KATERI JE
HIŠA – “ZARADI TEGA IMA SODNI CENILEC
TEŽAVO OCENITI NEPREMIČNINO”

14.1.2010

K 249/2003

K 249/2003

ODGOVOR OKRAJNEMU SODIŠČU NA POZIV ALI ŠE VSTRAJAM PRI PREGONU
A. ZA KAZNIVO DEJANJE SAMOVOLJE IN RAZŽALITVE

.Moj odgovor sodišču, da moje zemljiško knjižno lastništvo parcele
na kateri je objekt Kersnikova 2, Domžale, prav v ničemer ne spreminja
dejstev v zvezi z obravnavano zadevo K
249/ 2003

14.1.2010

K 249/2003

Moj odgovor sodišču da vstrajam na pregonu

 

14.1.2010

K 249/2003

Obvestilo sodišču v Domžalah, da v kazenjski zadevi opr.št. K
249/2003 še vedno vztrajamo pri zasebni tožbi.

 

5.2.2010

K 249/2003

K 249/2003

Vabilo za GO, za 23.3.2010

 

5.2.2010

K 249/2003

Vabilo na glavno obravnavo za 23.3.2010

 

19.3.2010

K 249/2003

Preklic glavne obravnave
za 23.3.2010

Razlog : bolezen sodnice Anice Grilj

8.4.2010

K 249/2003

Vabilo na glavno obravnavo za 11.5.2010

 

11.5.2010

K 249/2003

K 249/2003 VABILO NA GLAVNO OBRAVNAVO

Preloženo na 15.6.2010

11.5.2010

K 249/2003

Zapisnik o glavni obravnavi

Preloženo na 15.6.2010

Ne pristopi B. A., obdolženi I. A. pa
samovoljno zapusti dvorano

15.6.2010

K 249/2003

Preklic glavne obravnave
za 15.6.2010

Preloženo na 13.9.2010

 

10.9.2010

K 249/2003

IK41467/2010

Preklic glavne obravnave
za 13.9.2010

Preloženo na 9.11.2010

 

9.11.2010

K 249/2003

IK 41467/2010

Zapisnik o glavni obravnavi

Preloženo na 14.12.2010

Prisotni vsi razen B. A.

Preloženo zaradi izostanka B. A.

14.11.2010

K 249/2003

Plačilo sodnega izvedenca
500 eur

Sodno določen sodni izvedenec , da poda strokovno mnenje ali je
Bila B. A. zdravstveno sposobna udeležbe na sodišču.

8.12.2010

K 249/2003

IK41467/2010

Izvedensko mnenje izvedenca dr.med.Tomaž Jožef Jančigaj

Njegovo mnenje je glede vprašanja, ali je sposobna prisostvovati
glavni obravnavi kot obdolžena in pove: “…ni priporočljivo, da bi vztrajali
pri obdolženkini prisotnosti na glavni obravnavi in zaslišanja.”

9.12.2010

K 249/2003

IK41467/2010

Vabilo za glavno obravnavo 17.1.2011

 

9.12.2010

K 249/2003

Preklic glavne obravnave
za 14.12.2010

Preloženo na 17.1.2011

Razlog: neopravljeno sodno izvedenstvo zdravnika

14.12.2010

K 249/2003

Vabilo za gl. obravnavo

PREKLICANO IN PRELOŽENO NA 17.1.2011

5.1.2011

K 249/2003

IZVEDENSTVO , TOMAŽ JOŽEF JANČIGAJ

Izvedenec medicinske stroke , Tomaž Jančigaj opravi oceno ali je
B. A. zmožna se udeleževati obravnav na sodišču.

Izvedenec da poročilo da ni priporočljivo, da bi vstrajali pri
obdolženkini prisotnosti na gl. obravnavi in zaslišanju.

Izvedenec pa neodgovori kako je lahko ta ista oseba , brez tveganja za poslapšanje svojega
zdravlja , to se tudi ni poslapšalo kljub prisotnosti na sodišču 1.12.2008 –
K 249/2003 ; 20.1.2009 – P 165/2007 ; 27.1.2009 K 182/2006 ; 25.5.2009 – K
182/2006 ; 16.12.2009 – K 46/2009

12.1.2011

K 249/2003

IK 41467/2010

Odgovor izvedenca specialista sodne medicine dr.Jančigaj

Tudi v ponovnem pričanju na sodišču ne poda nedvoumnega mnenja ali
je B. A. sposobna prisostvovati na sodišču ali ne.

17.1.2011

K 249/2003

IK 41467/2010

Zapisnik o glavni obravnavi

Preloženo na 1.3.2011

Obdolžencev I. A., B. A., E. A. in
I. A. NI

7.2.2011

K 249/2003

IK 41467/2010

Sklep Okrajnega sodišča v Domžalah

Sodnica Anica Grilj ustavi kazenski postopek zoper:

1.B. A.-za kaznivo dejanje samovljnosti (dogodek
12.3.2003)

2. I. A. in E. A.-za kaznivvo dejanje
samovoljnosti (dogodek 19.3.2003)

3.B.,I. in E. A.-za kaznivo dejanje
samovoljnosti (dogodek 26.4.2004)

 

Postopek ustavljen zaradi poteka ABSOLUTNO ZASTARALNEGA roka.

14.2.2011

K 249/2003

IK 41467/2010

SKLEP OKRAJNEGA SODIŠČA V DOMŽALAH O USTAVITVI POSTOPKA IZ RAZLOGA
POTEKA APSOLUTNO ZASTARALNEGA ROKA

 

16.2.2011

K 249/2003

IK 41467/2010

Pritožba zoper sklep Okrajnega sodišča v Domžalah IK 41467/2010 z
dne 7.2.2011

Po odvetniku
Petru Skubicu podam pritožbo na sklep sodišča v Domžalah, s katerim sodišče ustavi
kazenski postopek iz razloga poteka zastaralnega roka za pregon. Sodnica Anica Grilj, ki vodi postopek, pa se
opredeli tudi o stroških postopka, tako da sodne stroške obdolženih
Adilovićev nosi državni proračun, moje stroške za zagovornika, sodne takse
itd. pa nosim sam.

 

Razlog: V obdobju od podanih tožb v letu 2003 in 2004 ni bila do leta 2011 opravljena niti ena obravnava. Vse obravnave so
bile prestavljene in preložene zaradi zlorabe procesnih pravic obdolženih in zavlačevanjem sodišča.

1.3.2011

K 249/2003

IK 41467/2010

Zapisnik o glavni obravnavi

Zasliši se samo sodni izvedenec dr.Tomaž Ježef Jančigaj

11.3.2011

K 249/2003

IK 41467/2010

Sklep Okrajnega sodišča v Domžalah

Da se postopek IK 41467/2010 razdruži tako, da še naprej vodi samo
kazenske zadeve z leta 2006.

Razlog: zastaranje pregona v treh tožbah, samo še dve tožbi nista
zastarale.

28.3.2011

K 249

IK 15554/2011

VABILO ZA GL.OBRAVNAVO

ZA 18.4.2011

 

18.4.2011

K 249/2003

IK15554/2011

Zapisnik o glavni obravnavi,

preloženo

Zaradi izostanka B. A. se obravnava ne opravi

23.5.2011

K 249/2003

IK 15554/2011

SKLEP OKRAJNEGA SODIŠČA V DOMŽALAH,

 

Sodnica Anica Grilj

Sodišče je sklenilo:
Zasebna tožba se zoper B. A. iz razloga po II.odstavku
277. člena ZKP ( potek zastaralnega roka za pregon)

ZAVRŽE

Tožbo sem podal kot zasebni tožilec, potem ko je Državni Tožilec , Zoran
Milanovič zavrnil kazensko ovadbo zoper B. A.. Od vložitve tožbe
do danes ni bila opravljen niti ena obravnava.

14.6.2011

K 249/2003

SKLEP VIŠJEGA SODIŠČA na
našo pritožbo glede sodnih stroškov v kazenskem postopku ki je
zastaral zaradi zavlačevanja.

Kazenski pregon je zastaral zaradi zavlačevanja postopka od strani
obdolženih in niti enkrat ne po naši krivdi , sodišče pa določi da svoje
stroške in stroške odvetnika v tem postopku nosimo sami.

5.7.2011

K 249/2003

II Kp15554/2011

Sklep Višjega sodišča v Ljubljani

Zavrže sklep okrajnega sodišča z dne 18.4.2011 IK15554/2011, ter
razveljavi ispodbijani sklep prve stopnje in vrne sodišču prve stopnje v nadaljni
postopek

19.7.2011

K 249/2003

II Kp 15554/2011

VIŠJE SODIŠČE V LJUBLJANI ZAVRNE SKLEP OKRAJNEGA SODIŠČA V DOMŽALAH
,
o
USTAVITVI PREGONA B. A.

Sklep št. I K 15554/2011 z 18.4.2011

Višje sodišče zavrne Sklep Okrajnega sodišča z obrazložitvijo, če
se B. A. lahko udeležuje drugih obravnav se bo udeležila tudi tega v katerem
je tožena za KD.

19.7.2011

K 249/2003

II Kp 15554/2001

SKLEP VIŠJEGA SODIŠČA V LJUBLJANI

POVODOM NAŠE PRITOŽBE O ZAVRŽENJU TOŽBE ZOPER B. A. ZA
KD SAMOVOLJE K 249/2003

Višje sodišče zavrne Sklep Okrajnega sodišča v Domžalah o
zavrženju pregona zoper B. A. za KD samovolje.

15.9.2011

K 249/2003

IK 15554/2011

VABILO OŠKODOVANCU kot TOŽILCU na gl. Obravnavo ki bo 27.10. 2011

Obravnava je preložena na 29.11.2011, saj je tudi prisilna
privedba B. A. neuspela.

27.10.2011

K 249/2003

Spremenjena opr.št. v IK 41467/201

Po razdružitvi pa

Novo. IK 15554/2011

GL.OBRAVNAVA- na obravnavi vsi , razen B. A. , to
zastopa odvetnica Nataša Tlajar

Obravnava preložena na
29.11.2011

B. A. se neudeleži obravnave. Sodnica pošlje policijo
za prisilno privedbo. Privedba neuspešna. Sodnica pošlje zdravstveno ekipo po
B.- privedba neuspeša. Zdravnica v intervenciji poroča “Zdravnica
sodišču pojasni, da obdolžena leži,je živčna,razrvana,vse jo boli in ona
pojasni da na sodišče nemore priti,ker nemore vstati. Obdolženka je dajala
videz,da nemore vstati: Zdravnica nemore oceniti ali je obdolženka sposobna
priti na sodiščeali ne, saj ni njena lečeča zdravnica.

29.11.2011

K249/2003

IK 15554/2011

ZAPISNIK O GL.OBRAVNAVI

Obravnava se PRELOŽI na 6.2.2012

Na obravnavo prišli vsi razen B. A. , za katero obdolženi I. A. prinese in v spis vloži dva
zdravniška potrdila .K vpisničarka pa prinese U.Z. iz katerega je razvidno, da PP Domžale sporoča da odredba za
privedbo obdolžene B. A. ni realizirana, ker je bila zdravnica POGAČAR iz ZD Domžale na domu
obdolženke in je ocenila, da zdravstveno stanje obdolžene B. A. ni dobro in se nemore udeležiti GO:

6.2.2012

K 249/2003

IK 15554/2011

Obravnava se PRELOŽI na 2.4.2012

Odvetnica A.evih Nataša Tlaker dostavi sodišču opravičilo za izostanek B. A..

30.3.2012

K 249/2003

I K 15554/2011

PREKLIČE
SE GL.obravnava za 2.4.2012 in se PRELOŽI na 22.5.2012

2.4.2012

K 249/2003

IK 15554/2011

G.O. PRELOŽENA na 7.5.2012

7.5.2012

K249/2003

IK 15554/2011

Vabilo zasebnemu tožilcu ( Stanislavu Šoštarić) na poravnalni narok in narok za glavno obravnavo 17.5.2012 ob 9.00

Glavna orravnava v kazenski zadevi zoper obdolženega : E. B.( A.), I. A., I. A.,
B. A., zaradi kaznivega dejanja B. E. 313 . čl. SAMOVOLJNOST 313, od.1, 169.čl. RAZŽALITEV 169
, od. 1, I. A. čl.313. od. 1, KZ čl.169, od. 1.

I. A. KZ 313, od, 1. B. A. KZ čl. 313, od 1. in KZ čl. 169, od. 1

7.5.2012

K 249 /2003

I K 1554/2011

Vabilo za Gl. Obravnavo za 17.5.2012

7.5.2012

K 249/2012

IK 15554/2011

Glavna obravnava se PREKLIČE in PRELOŽI NA 17.5.2012

17.5.2012

K 249/2003

IK 15554/2011

Glavna obravnava se PREKLIČE in PRELOŽI

Ob 8.50 na sodišču v Domžalah, skupaj z odvetnikom Skubic Petrom, neposredno po prihodu na sodišče izveva da je
narok PRELOŽEN

28.5.2012

K 249/2003

Ik 15554/2011

SKLEP Okrajnega sodišča v Domžaleh, po sodnici Anici Grilj.

V kazenskih zadevah

1. zoper obdolženi E. A. ( sedaj Bilić) in I. A., zaradi kaznivega dejanja razžalitve po

1. ids. 169 čl. KZ, po zasebni tožbi zasebnega tožilca Stanislava Šoštarić opr. St. K 142 / 2006 z dne
18.6.2006

2.zoper obdolžene E. A. ( sedaj Bilić) I. A. in I. A., B. A., zaradi
kaznivega dejanja samovolje po 1. odst. 313 čl. KZ, po zasebni tožbi zasebnega tožilca Stanislava Šoštarić
opr. St. K 143 /2006, z dne 18.8.2006

ki sta bili dne 11.3.2011s sklepom Okrajnega sodišča v Domžalah na podlagi 32 čl. Zakona o kazenskem postopku
združeni v enoten postopek in se sedaj vodita pod opr. St. I K 1554/2011

SE USTAVI

KAZENSKI POSTOPEK K 249/2003

Začet v letu 2003 zoper osebe I. A., B. A. E. A. in I. A. sodišče
ustavi iz razloga poteka absolutno zastaralnega roka, saj od leta 2003 pa do 28.5.2012 ni uspelo opraviti zaslišanja obdolženih
na glavni obravnavi.

28.5.2012

K 249/2003

IK 15554/2011

SKLEP

Kazenski postopek na moji dve zasebni tožbi se USTAVI iz razloga poteka ABSOLUTNEGA ROKA ZASTARANJA.

SODNICA ANICA GRILJ USTAVI KAZENSKI POSTOPEK (KI JE POTEKAL OD LETA 2003), V KATEREM SEM BIL KOT ZASEBNI
TOŽILEC, KER SO MI BILE KRŠENE OSNOVNE ČLOVEKOVE PRAVICE TJ. DA ŽIVIM S SVOJO DRUŽINO V LASTNIŠKEM
STANOVANJU. V VSEM TEM OBDOBJU JI NI USPELO ZASLIŠATI NITI ENE TOŽENE STRANKE IN ZARADI TEGA SO VSI KRŠITELJI OPROŠČENI VSAKE ODGOVORNOSTI KAZENSKE IN MATERIJALNE !