Primer Šoštarič

Video prispevki objavljeni na televiziji med leti 2000 in 2008

Svet na Kanalu-A 8.9.2008

RTV Slovenija

Prispevke, ki so bili objavljeni na RTV Slo, lahko vidite na portalu Youtube pod Primer Šoštarič.